ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

22.ทำไมค่าบริการบริษัท รปภ.ข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำ ราคาสูง

ฮิต: 4264

ทำไมค่าบริการบริษัท รปภ.ข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำ ราคาสูง

องค์ประกอบของบริษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นนำนั้นมีจำนวนมาก ซึ่งพอจะจำแนกได้คราวๆดังนี้

 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับผู้บริหารปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ฝ่ายปฏิบัติการกลาง สายตรวจพิเศษเคลื่อนที่เร็ว สายตรวจประจำผลัด/เขต ฝ่ายควบคุมอุปกรณ์และอิเลคทรอนิคส์ จะเห็นได้ว่าบริษัทดังกล่าวได้วางแผนผังการบังคับบัญชาอย่ามีระบบและรัดกุม สำหรับแผนงานที่รองรับลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อจะได้ดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดช่องว่าการสูญเสียและ/หรือ เสียหายของทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

ระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิค ประกอบระบบ

-  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-  สัญญาณเตือนภัยบุกรุก

-  ควบคุมเข้า-ออก

-  ป้องกันสินค้าสูญหาย

-  ตรวจวัดน้ำ

-  ตรวจความร้อน

-  ทำความเย็นตู้แช่แข็ง

-  หน่วย A/C และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงงาน

-  ติดตามยานพาหนะ

งบประมาณ  จากหัวข้อดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย มีจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายสำหรับในส่วนนี้จึงมีเป็นจำนวนมาก เป็นเงาตามตัวไปด้วย ไม่ว่ายานพาหนะ ค่าสิ้นเปลืองสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จิปาถะ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทแต่ละบริษัท งบค่าโฆษณาและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและติดตามหาข้อมูลในเชิงลึกกับกับฝ่ายการตลาดอีกครั้งหนึ่ง งบค่าพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยทั่วไปฝึกทางด้านพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การดับเพลิง สำหรับเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วสำหรับช่วยเหลือลูกค้าและ/หรือ รับงานการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีของหน่วยงานต่างๆ

                สรุป จากสาเหตุทั้ง 3 หัวข้อว่า ทำไมค่าบริการ รปภ. ข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำจึงมีราคาสูง เพราะเมื่อมีมาตฐานและคุณภาพของ รปภ.ให้ลูกค้ามองเห็นว่าข้อบกพร่องในการบริการจัดการน่าจะมีค่อนข้างต่ำ เพราะปัจจัยขั้นพื้นฐานของบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทใหญ่ครบถ้วน และมีมาตรการป้องกันเกือบทั้งหมดแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที แต่ทั้งนี้หรือทั้งนั้น ข้อบกพร่องหรือราคาต่อรองใช่จะจบที่ราคาตายตัวไม่ ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยแบบไหน หน่วยงานมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างไร เพราะบริษัท รปภ.ส่วนใหญ่ จะข้ามชาติหรือบริษัทใหญ่ ต่างก็มีหัวใจในการบริการของลูกค้าเป็นใหญ่ จึงเปรียบเสมือนเป็น “เทวดา” จะต้องการอะไรก็ได้แล้วแต่จะสนองความต้องการ และตกลงกันในราคาที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ถ้าลูกค้าใช้บริษัท รปภ. เปลี่ยนจนไม่รู้จะใช้บริษัทอะไรดี ทำอย่างไรหากยังต้องใช้บริการอยู่

ขั้นต้นต้องตั้งสติก่อนว่า ลูกค้าเคยใช้บริษัท รปภ.มากี่บริษัทแล้ว แบ่งเกรดการปฏิบัติงานอยู่ใน 3 ระดับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) มีหน้าที่อะไร ?

หลายท่านยังไม่รู้ถึงหน้าที่ ที่แท้จริงของพวกเค้าว่า รปภ. นั้นแท้จริงแล้วมีหน้าที่อะไร มีความสำคัญยังไงบ้าง สมควรจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้มาอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่               วันนี้เราจะมาแจกแจงให้ฟังกันนะครับ

หน้าที่หลักของ รปภ. มีดังนี้

-           ปกป้องทรัพย์สินของนายจ้าง

-           คอยตรวจสอบกล้องวรจรปิดและตรวจเช็คความเรียบร้อยในสถาที่ ที่ได้รับมอบหมาย

-           ควมคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่บุคคลในองค์กร

-           เขียนรายงานเกี่ยวกับการตรวจตราความเรียบร้อย

-           การจับคุมผู้มีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆตัวเองได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เช่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องรีบแจ้งหน่วยงานดับเพลิงและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามา

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่เพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

- รปภ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลร้านค้า ห้างร้านจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตัวห้างเพื่อป้องกันการโจรกรรมโดยลูกค้าหรือพนักงาน

และมีหน้าที่เดินตรวจตราลานจอดพาหนะรอบตัวหน้า

- รปภ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลธนาคารหรือร้านทอง จะมีหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

- รปภ. ที่ดูแลด้านสถานบันเทิง จะมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการว่ามีสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาหรือไม่ อายุถึงกำหนดที่สามารถเข้าสถานบันเทิงได้แล้วหรือยัง และตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสภานบันเทิงอีกด้วย

- รปภ. ที่ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านและคอนโด จะมีหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าออก และความเรียบร้อยภายในรวมทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดเหตุการไฟไหม้ ลิฟท์ค้าง หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆอีกด้วย

จากที่กล่าวมาทุกท่านคงเห็นถึงความสำคัญของการจ้าง รปภ. กันแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือบริษัทที่จัดหา รปภ. ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ รปภ. ที่มีคุณภาพไปดูแลห้างร้านและองค์กรของท่านนะครับ

 

ความน่าเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัท รปภ.

การแข่งขันธุรกิจ รปภ.ในปัจจุบันนี้มีช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องใช้คือ เว็บไซต์ของบริษัท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ทำไมต้องจ้างรปภ. จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ

ในปัจจุบันการก่อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแต่ในประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนก็เช่นกัน จะเห็นได้จากภาพข้างต้นถึงผลสำรวจการเกิดอาญากรรม

 

โดยปัจจุบัน รปภ. ของไทยมีอยู่ประมาณ 5 แสนคนทั่วประเทศ แต่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่เพียงแค่ 2 แสนคนเท่านั้น ส่วนอีกประมาณ 50% ของอาชีพ รปภ. ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นเพราะมีประวัติเรื่องดีอาชญากรรมหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย

ถ้าเราจ้างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีมาตรฐานหรือ หาคนมาเองโดยไม่มีการเช็คประวัติที่แน่นอนก่อนก็จะเกิดปัญหาภายหลัง โดยข้อดีหลักๆของการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้ จากบริษัทที่ได้มาตรฐานคือ

รปภ.จะได้รับการอบรม อย่างถูกต้อง ฝึกอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเหตุเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และที่มั่นใจได้คือทางบริษัทรักษาความปลอดภัย จะทำการเช็คประวัติอาญกรรม ให้เรียบร้อยแล้วทำให้ทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องตรงนี้เลยครับ

 

cr.Bltbangkok

 

ทำไมประเทศพัฒนาใช้ รปภ.น้อยมาก

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูงเมื่อวัดตามมาตรฐานบางประการ แต่การยึดเอามาตรฐานใดเป็นหลัก หรือการจัดกลุ่มให้ประเทศใดอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้วนั้นยังคงถกเถียงกันอยู่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

AEC. อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ งาน รปภ.จะปรับตัวอย่างไร

โดยปกติอาชญากรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เต็ม 100% เนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับประชาชนต่างกันมาก บางเขต บางพื้นที่ความหนาแน่นของประชาชนต่างกัน ประกอบกับบางพื้นที่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

a01.jpg
1477533
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
179
1050
1229
1465096
22704
32948
1477533

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 04:57:18
top