ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

6.QUALITY CONTROL STANDARD

มาตรฐานควบคุม พัฒนาคุณภาพ

ฮิต: 6363
  1. ประเมินคุณภาพการทำงาน  ( มีแบบฟอร์ม ประเมินทุกสิ้นเดือน )
  2. กรณีมีคุณภาพดีเกิน 80 % - 100 % นำผลเข้าแฟ้มประวัติเพื่อพิจารณาผลการทำงาน
  3. กรณีมี คุณภาพปานกลาง 70 - 79% ฝ่ายปฏิบัติการสั่งการให้สายตรวจ แจ้ง พนักงาน รปภ.ในส่วนที่ยังบกพร่องและให้ปรับปรุง ให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
  4. กรณีมีระดับคุณภาพ ต่ำกว่า 65% - 69%  ฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงส่วนที่บกพร่องรวมทั้งอบรม ความรู้ความเข้าใจในหน้างานเพิ่มเติม  ตลอดจนเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อรายงานการ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
  5. กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกลางแก้ไขปรับปรุงอบรมเพิ่มเติมแล้วยังคงพบปัญหาเดิม ๆ อยู่ บริษัท แทคฯ จะดำเนินการขอเปลี่ยนตัวเพื่อจัด พนักงาน รปภ.ที่มีคุณภาพทดแทนต่อไป (ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน หรือ ความเห็นของผู้ประสานงานของ “ผู้ว่าจ้าง” ต่อไป )

    

 

 

 

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

9 อุปกรณ์สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. เสื้อผ้า
เสื้อผ้า เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมี ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พึงมี

  • พฤติกรรมที่มีปฏิภาณไหวพริบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีต้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหา หรือตัดสินใจเองได้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

AEC. อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ งาน รปภ.จะปรับตัวอย่างไร

โดยปกติอาชญากรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เต็ม 100% เนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับประชาชนต่างกันมาก บางเขต บางพื้นที่ความหนาแน่นของประชาชนต่างกัน ประกอบกับบางพื้นที่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

งานรักษาความปลอดภัย กฎหมายอะไรควบคุมบ้าง

เนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยยังไม่มีกฎหมายบังคับโดยตรง จึงต้องใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

a13.jpg

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

1555689
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
279
721
1371
1544150
29493
38967
1555689

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-24 04:01:44
top