ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

2. AEC.มาจ้างต่างด้าวได้หรือไม่

ฮิต: 14117

AEC.มาจ้างต่างด้าวได้หรือไม่

 จากบทความข้อที่ 1 จุดประสงค์ของ AEC. คือเปิดการค้าเสรี อาชีพมีมาตรฐานฝีมือ 8 อาชีพ ไม่ได้รวมอาชีพ รปภ. ด้วย โดยสรุปแล้วทุกประเทศในโลกส่วนมากจะสงวนอาชีพ รปภ.

หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บุคคลในประเทศนั้นๆ ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ต่างด้าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แม้แต่จะเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย เป็นประเภทแรงงานไม่มีฝีมือหรือได้มาตรฐาน เพราะอาชีพ รปภ. ต้องใช้ภาษาพูดและเขียนของประเทศนั้นๆ เป็นพื้นฐานในการสื่อสาร เมื่อเกิดปัญหา โดยสัญชาติญาณและปฏิภาณไหวพริบ โดยกำเนิด เพื่อจะได้อบรบ สั่งสอน ชี้แจงพัฒนา ขั้นพื้นฐานที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน หากในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการกำหนดหมวดแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็จะต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่าง AEC. ด้วยกัน หรือแรงงานที่ทำได้ตามคุณสมบัติที่ตกลงยอมรับ   ( MUTURL RECOGNITION AGREEMENTS : MRAS ) เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งเป็น 8 อาชีพนี้ ที่มี MRA.

 เพราะฉะนั้นการใช้แรงงานต่างด้าวในอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงผิดจรรยาบรรณในกระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยืดถือหรือมาตรฐานของความประพฤติบริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร ดังนั้น โดยสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย)ซึ่งคุณวัลลภ  กิ่งชาญศิลป์ นายกสมาคมจึงได้สงวนอาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้สำหรับผู้มีสัญชาติไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สินและความสงบสุขของประชาชนโดยทั้งไป รวมถึงความมั่นคงของชาติในสถานที่ราชการต่างๆ

 หลักเกณฑ์ ( MUTURL RECOGNITION AGREEMENTS : MRAS ) มีกรอบแนวคิดที่ต้องดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่
การอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงาน

  1. การเทียบเคียงสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในสาขาอาชีพที่ตกลงกัน
  2. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน
  3. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการค้นคว้าวิจัย

 

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

AEC.มาจ้างต่างด้าวได้หรือไม่

 จากบทความข้อที่ 1 จุดประสงค์ของ AEC. คือเปิดการค้าเสรี อาชีพมีมาตรฐานฝีมือ 8 อาชีพ ไม่ได้รวมอาชีพ รปภ. ด้วย โดยสรุปแล้วทุกประเทศในโลกส่วนมากจะสงวนอาชีพ รปภ.

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

5 ทักษะจำเป็นต่อการทำงานบริษัทรักษาความปลอดภัย

งานด้านการรักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะยืนยงได้อย่างไร

ดังที่กล่าวมาแล้วจากบทความข้างต้นว่า ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นตลาดใหญ่มาก ไม่มีวันหมด เนื่องด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับหน่วยงานหรือลูกค้า

เมื่อเราไปติดต่องานตามบริษัทต่างๆ ด่านแรกในการต้อนรับผู้มาติดต่อ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แต่ถ้าเราไปพบความไม่ประทับใจ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

taladrodfai.jpg
1555752
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
342
721
1434
1544150
29556
38967
1555752

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-24 04:14:18
top