ฟรี Guard Tour GT11   สำหรับจ้าง รปภ. 4 นายขึ้นไป นาฬิกายาม อิเล็คทรอนิกส์ 

 ฟรี ติดตั้ง Setup ดูแลซ่อม เปลี่ยนเครื่อง ตลอดการว่าจ้าง รปภ.

 ใหม่ล่าสุด ขาย Guard Tour 8,900 บาท(จากราคาปกติ 14,500.-) (ฟรีค่าติดตั้ง โปรแกรม จุดตรวจ 10 จุด) อ่านต่อ...นาฬิกายาม รุ่นยอดนิยม ทนทาน GT-11

<<Download>>

การฝึกอบรมพนักงาน

หลักการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป

4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

 

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

2. งานป้องกันและปราบปราม

3. งานบริการ

4. งานประชาสัมพันธ์

 โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้าง

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

2. งานป้องกันและปราบปราม

3. งานบริการ

4. งานประชาสัมพันธ์


โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมประชุมการฝึกด้วย

การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

1. การฝึก + อบรมประจำวัน
2. การฝึก + อบรมประจำสัปดาห์
3. การฝึก + อบรมประจำเดือน


หัวข้อการฝึกอบรมตามหลักการการรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

1.1 การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า

1.2 การฝึกการสังเกตการณ์

1.3 การฝึกท่าเดิน

1.4 การฝึกช่วยชีวิต


2. การป้องกันและปราบปราม

2.1 ฝึกการจับกุม

2.2 ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า

2.3 ฝึกการดับเพลิง

2.4 กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.

3. งานบริการ

3.1 การบริการลูกค้า

3.2 การช่วยเหลือลูกค้า

3.3 มารยาทต่อลูกค้า

4. การประชาสัมพันธ์

4.1 อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา

4.2 ให้รู้จักที่ตั้งร้านค้าต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

4.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน

4.4 การประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์แจ้งมา

4.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

4.6 ให้ภูมิใจและรักในอาชีพ

 

สำหรับลูกค้า

สำหรับสมัครงานกับเรา

ดึงการจ่ายเงินค่าจ้างบริษัท รปภ.ดีกว่า! เผื่องานจะดี แก้ไขเร็วขึ้น ดีจริงหรือ ?

เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำ เพราะแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการที่ลงตัวหรืออ่อนตัวบ้างเป็นเฉพาะกรณี

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

AEC. อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ งาน รปภ.จะปรับตัวอย่างไร

โดยปกติอาชญากรรมในปัจจุบันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เต็ม 100% เนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับประชาชนต่างกันมาก บางเขต บางพื้นที่ความหนาแน่นของประชาชนต่างกัน ประกอบกับบางพื้นที่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

5 ทักษะจำเป็นต่อการทำงานบริษัทรักษาความปลอดภัย

งานด้านการรักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ถ้าลูกค้าใช้บริษัท รปภ. เปลี่ยนจนไม่รู้จะใช้บริษัทอะไรดี ทำอย่างไรหากยังต้องใช้บริการอยู่

ขั้นต้นต้องตั้งสติก่อนว่า ลูกค้าเคยใช้บริษัท รปภ.มากี่บริษัทแล้ว แบ่งเกรดการปฏิบัติงานอยู่ใน 3 ระดับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Certificate

Our Guards

ลูกค้าของเรา

nbd.jpg
1555637
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ปีที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เข้าชมที่ผ่านมา
227
721
1319
1544150
29441
38967
1555637

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-24 03:50:43
top